Magia koloryenca

Adisuno aktiviteti   sitov yek magikuno eksperimenti  koloryenca. Odova so ka mangolpe startipeya, si yek lolo lil, prekal yek mikseri nikalena e zumi e shaeski. Tumn shay te kerane hari o sha vash te oveltumen olako zumi.

Qhaveni akava zumi ani yek plastikaki shisha thay pashareni e shisha e qhavoreske.

Ani masa mothaveni e qhavoreske vash te decisinel trin tahtaya,

tahtay 1 – hari shut; tahtay 2 soda mareski;tahtay 3- pani.

Palo  akava e shisha e zumeya kotar o sha, qhorla ani sakoya tahtay o zumi e shahesko.

Rodeni qhavorestar so llo e zumeya kotar o kolorya ano tahtay?

Mekeni e qhavore ne kareshtinel o kolorya yeke-yavereya thay te dikhel o kolorya kola triunfinla.

Ani sakoya tahtay, qhavoro shay te decisinel ini po yek patren e shaeski, vay tek pinceta parni thay   te dikhel so ovela.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj