Lavirinti

Iraneni e soba vay e kuhina ano yek baro lavirinti truyal 1 ora.

Thoveni yaverune aqhavipya, phaneni lastuko aini vunice   kotar o pamuko [sar ano foto] no meshlinake [sikur në foto] pre aini an divanya,thy.

– Ulaveni beraber o drom kote o qhavoro manglape te phirel.

– Ulaveni o vakti vash koba vakti o qhavoro si te phirel akava drom.

– Inkurainen e qhavore pe lugipe e vktesko o giriqipe e aqhavipyengo.

– Kereni pana yek giriqipe e aqhavipyengo ythay o qhavoro manglape te adikerel o vakti e genipeya[ ayek sar janla ov/oj-na ni semnipe o saktsipe][ashtu siç di ai/ajo vetë – nuk ka rëndësi saktësia].

– Kereni akava but ver.

– Te sine kay situmen duy vay may but qhavore shay te keren ini garipe olenca.

Kereni proba te keren akava khelipe thay hari aqhavipyenca e phande akyenca –   qhavoro manglape te phiravel o regulative:vash misal:   azde to pro ,phir 3 hadmya, telov thay phir vastenca,thy.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj