Kolorya kola hramina

Materiali thay sheya; soda mareski [bikarbonati][ sod e bukes] ,shut, kolorya e payneske vay habaske kolorya, nesave safe shishake vay plastikake ,tikne shishe.

Evolviripe e aktivitetesko : Mothaveni e qhavoreske kay adive si te kera yek eksperimenti Mekeni ne qhivel yek shisha shut thay nesave thavdya kotoar o kolori e paynesko vay kolori e habasko. Ani yek safa yaver ne qhivel soda mareski.

May pale, qhavoro qhorla po yavesh o shut kolorimi ani safa e skodamarski [ bikarboni] . [bikarbonati]. Safa e sodamareska si te startinel vash te kyprikinel thay te lol yaverune kolorya.

Mekeni e qhavore te kerel akava but ver, kote yaverina o koloripe e koloryengo odola e payneske ano shut. Rezulltat ano sa surya si te ovel emocionaluno vash qhavore. Mekeni ini te qalavel o kypriko koloreya [ situmen dikhipe tena qalaven o muy ola] [kini kujdes të mos prekë fytyrën me të].

Palo agoripe e experimentesko, qhavoro beraber tumenca shusharla o safe ano than kote kheldo. Akava si but mahatno sar ini o khelipe.