Penušave boje

Materijali i alati:soda bikarbona[bikarbonati], sirće, tečni akvareli ili boje za hranu, neke zdele od stakla ili plastike, male čaše.

Odvijanje aktivnosti: Recite detetu da će danas napraviti eksperiment. Dozvolite mu da u čašu sipa sirće i nekoliko kapi boja na bazi vode ili boje za hranu. U drugu zdelu neka sipa sodu bikarbonu.

Kasnije dete polako sipa obojeno sirće u zdelu sode bikarbona [bikarbonat]. [bikarbonati]. Zdela sode bikarbona će početi da se peni i dobijati različite boje.

Dozvolite detetu da to učini nekoliko puta, menjajući boje ili vodene boje u sirćetu. Rezultat će u svim slučajevima biti uzbudljiv za dete. Dozvolite mu da dodirne obojenu penu [pazite da njome ne dodirne lice]. [kini kujdes të mos prekë fytyrën me të].

Po završetku eksperimenta dete čisti zdele i mesto gde se igrao s vama. Ovo je jednako važno kao i igra.