Kao ptica u gnezdu

U veliku korpu danas stavite malo mekanog materijala i u nju postavite bebu. Stavite unutra neke igračke za bebe, ili male kuglice, ili obojeni papir, ili bilo šta što  smatrate dečjom igračkom….   samo neka bude čisto, bezbedno i prilagođeni starosti. Igrajte se zajedno, omogućavajući detetu da rukuje igračkama i kreće se kroz korpu.