Jesenje drvo

Materijali i alati: Beli papir, vodene boje, drvene boje, olovka itd.

Odvijanje aktivnosti: Zajedno sa detetom pokušaćemo da stvorimo jesenje drvo bojama ovog godišnjeg doba. Uzimamo beli papir i olovku, dete stavlja ruku na papir i sam crta svoju ruku, a zatim je smeđom bojom oboji i tako ruka simbolizuje – stablo drveta. Zatim uzmemo vodene boje i stavimo prst u vodu, mokri prst obojimo vodenom bojom i zapečatimo na drvo tako da izgledaju kao lišće, tako nastavljamo sa ostalim bojama, dok ne dobijemo rezultat koje želimo.