Ja hodam kao…

Materijali i sredstva:  Nekoliko tragova raznih životinja koje dete do sada poznaje.

Organizacija aktivnosti:  Podelite po kući/stanu ili i u dvorištu fotografije tragova životinja koje dete poznaje ili fotografije celih životinja.  Tražite od dece da hodaju onako kako hoda životinja na slici. Dete treba da napravi najmanje 10-12  koraka kao ta životinja. Istu stvar dete ponavlja i za druge životinje, Obezbedite da dete može da skače, da se vere, da hoda četvoronoške, da se kotrlja, i dr.