Istražujemo lupom (ili dnom tegle) [ose fundin e kavanozit]

Materijali i sredstva: njedna lupa ili tegla sa debelim dnom

Organizacija aktivnosti: recite detetu da će da istražuje dvorište, baštu, park ili balkon. Dajte mu lupu ili malu teglu sa debelim dnom i kažite mu kako može da istraži/otkrije stvari koje su u prirodi, u dvporištu, parku ili na balkonu. Kad god dete nešto otkrije,tražite da vam to opiše, šta je videlo, kako izgleda, koje je boje, koje je veličine, i dr. Tražite od deteta da vidi stvari kroz lupu i bez lupe i da vam kaže koliko se razlikuju.

Sugestija :Podstaknite radoznalost deteta u istraživanju prirode i ambijenta u kojem živi tako što će postaviti pitanje za sve što vidi lupom.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj