Igra pamćenja

Danas ćemo angažovati decu u igri pamćenja i za to će nam trebati njihove igračke: životinje, automobili, lopte u bojama ili bilo šta drugo što dete smatra igračkom.

Ova igra će se odvijati postepeno, dakle započnite sa dve igračke i zatim dodajte jednu po jednu.

– Stavite na sto ili na pod dve igračke i tražite od deteta da ih pogleda pažljivo oko   3-5 sekundi. Zatim dete se okreće i vi   uklanjate igračku. Dece se opet okreće napred i treba da nađe koja igračka nedostaje.

– Dodajte jednu po jednu igračke ili druge predmete.

– Na kraju igre probajte da uklonite i više od jedne igračke, i vidite da li može dete da pronađe sve igračke koje mu/joj nedostaju.

– Igra može uključiti i zamenu mesta gde su bili stavljene igračke – i dete treba da ih vrati kako su bilo prvobitno postavljene.

– Zamenite uloge i tokom čitave igre čestitajte detetu.