Khelipe e memoriako

Adive si te angashia e qhavoren ano khelipe e memoriako thay vash akava manglape olenge khelipya:jivipya,maqine,topke koloreya vay sakova qhigode yaver kay o qhavoro konsiderinla sar khelipe.

Akava manglape te evolviringyol gradualiteteya, numay startinla duy khelipyenca may pale qhivna yek po yek.

– Thoveni ani masa vay myshema duy khelipya thay rodeni e qhavorestar vash te dikhel odola shukaripeya vash  truyal 3-5 dsekundya. May pale o qhavoro iranla o dumo thay tumen cidena  yek khelipe. Qhavoro irangyola palem angle thay namglape te arakhel kova khelipe na netov odote.

– Qhiveni yek po yek o khelipya vay obyektya yaver.

– Kotar o agor e khelipasko kereni shaipe te ciden may but khelipya, thay dikheni shay li te arakhelolen o qhavoro sa odola khelipya kola na siton odote.

– Khelipe shay te kerel ini o yaveripe e thanengo kote sine decisime ano khelipya- thay o qhavoro te iranelolen ano thana ayek sar sine pe starti.

– Yaverineni o role thay pe lugipe e khelipasko usharena e qhavore.