Godišnja doba

Očekivani rezultat: Dete opisuje odlike godišnjih doba

Materijali i sredstva: beli A4 papir, vodene ili tempera boje(drva se mogu izraditi i od recikliranog materijala, npr. usitnjava se kuhinjski papir i zalepi se na nacrtano drvo, a zatim se oboji karakterističnom bojom godišnjeg doba).

Odvijanje aktivnosti: Zajedno sa detetom gledajte neku sliku prirode gde se nalaze odlike godišnjih doba, npr. kao na ovoj slici: a zatim pitajte dete npr.: Šta devojčica ima u ruci? Koje je boje opalo lišće na zemlji? Kakvo je pre bilo lišće? Zašto sada padaju? itd. Slike možete gledati u raznim knjigama ili na internet stranici, gde se vide odlike godišnjih doba. Kada gledate i komentarišete slike sa prikazima godišnjih doba, recite detetu npr. „Pogledajmo kroz naš prozor, da vidimo koje je doba kod nas“. Možemo li razumeti samo gledanjem doba ili treba otvarati prozor da se oseti doba. Osećamo temperaturu dok otvaramo prozor, osećamo miris koje doba nosi sa sobom i zajedno sa detetom razgovaramo o promenama koje primećujemo.

Zatim gledamo drveće okolo i razgovaramo o njihovom lišću. Kako je bilo ovo lišće leti? A kako je bilo u proleće? A kako će izgledati zimi? Komentari i pitanja se postavljaju u zavisnosti od prikaza ilustracije za godišnja doba koja su vam na raspolaganju.

Uzmite beli A4 papir i savijte na četiri dela. Roditelj ili staratelj nacrta drvo sa nekoliko grana pokušavajući da bude isto. Vodenim bojama četkom ili pamukom uzima se boja i boji se drveće prema odlikama godišnjih doba

Zahtev
(Mogućnost da imamo štampač u boji kod kuće za ovu aktivnost je mala, a isto važi i za nalepnice u boji)

Pogledajte slike na telefonu, dodirnite ih prstom one koje idu sa odgovarajućim drvima prema godišnjem dobu. Nakon dodirivanja prstom, razgovarajmo o tome zašto je dete postavilo sliku na određeno mesto, podstičući na taj način kritičko mišljenje.

Pesma „Godišnja doba“ se sluša i komentira zajedno sa detetom. Po želji se mogu naučiti i stihovi jesenje doba.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj