Gde ima malo, a gde ima mnogo?

Materijali i alati: Automobili, lutke, kocke itd.

Odvijanje aktivnosti:Roditelj/staratelj, zajedno sa detetom, sakuplja neke male igračke, kao npr. automobile, lutke, kocke itd. i stavljaju ih na sto. Zatražite od deteta da sortira predmete na stolu po vrsti, npr. s jedne strane mali automobili, s druge strane lutke, s druge strane kocke, i tako dalje. Nakon što su sve igračke podeljene u grupe, zatražite od deteta da ih gleda slobodnim okom i da vam kaže gde je manje igračaka, a gde više. Dete uživa u igri s kockama, ali ako ih i broji, igra postaje još zabavnija i korisnija.