Da istražimo prirodu

Materijali i pribor: Kamenčići sakupljeni u prirodi

Odvijanje aktivnosti: Cilj ove aktivnosti je da istražimo prirodu sa našom decom tako što ćemo sakupljati kamenčiće u prirodi i govoriti o njihovim formama. U spoljašnjem ambijentu možemo pronaći puno kamenčića, a njihove forme su različite, kako po veličini tako i po strukturi.

Što više raznih formi sakupljamo više ćemo imati o čemu da razgovaramo sa našom decom u vezi sa temama. Kažite deci da ćete danas izlaziti da gledate prirodu i da istražite sve što ima u prirodi, ali ćete na poseban način analizirati kamenčiće. Sakupite kamenčiće i razgovarajte o tome da li su tvrdi ili meki, kako se nalaze u prirodi itd.

Kod kuće, nakon što ih operete, možete ih obojiti na različite načine da biste ih koristili u vašim radovima.