Ambar

Aktivnost:

Dobra koja nam donosi jesen za korišćenje u zimi treba čuvati u ambaru. Danas ćete sa detetom improvizovati ambar sa stvarima koje imate kod kuće. Uzmite kutiju koju morate kartonom podeliti na manje kvadrate a dete unutra će staviti žitarice i sušeno voće. Prvo napunite posudu sa žitaricama i suvim voćem koje imate kod kuće, stavite kutiju i posudu ispred deteta i zamolite ga da ih razdvoji i popuni male kvadrate. Kada popunjava kvadrate, pitajte dete o veličinama zrna, koja je veća, a koja manja, gde ima više, a gde manje. Takođe obavestite dete da se žitarice i sušeno voće nekada, ali i danas u selima, čuvaju u ambarima i izdvajaju se u posebne drvene kutije.

Možete tražiti od vašeg deteta da vrši raspoređenje zrna počevši od najmanjih do najvećih i obrnuto.

.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj