Materiale mbështetëse

Në këtë  faqe mund të gjeni dokumente, fotografi, video dhe materiale të tjera lidhur me zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme, këshilla për mirëqenien psikologjike të prindërve etj.

Pošaljite video snimke

Digitalni način za slanje Video materijala od strane roditelja/zakonskih  staratelja i vaspitača tokom realizacije dnevnih aktivnosti.

Pošaljite slike

Digitalni način za slanje Foto materijala od strane roditelja/zakonskih staratelja i vaspitača tokom realizacije dnevnih aktivnosti.