Destekleyici Malzemeler

Në këtë  faqe mund të gjeni dokumente, fotografi, video dhe materiale të tjera lidhur me zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme, këshilla për mirëqenien psikologjike të prindërve etj.

Video gönder

Günlük  aktivitelerin gerçekleştirilmesi sırasında ebeveynlerden/yasal  vasilerden ve eğitimcilerden Video materyallerin gönderilmesi için dijital form

Fotoğraf gönder

Günlük  aktivitelerin gerçekleştirilmesi sırasında ebeveynlerden/yasal vasilerden ve eğitimcilerden Fotoğraf materyallerin gönderilmesi için dijital form.