Misioni

Vitet e fëmijërisë së hershme janë themelore për zhvillimin e fëmijeve dhe janë ato që ua formësojnë trajektorën e jetës. Ështe kjo periudhë kritike një periudhë e artë për të investuar në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve dhe përt të mbështetur ata të arrijnë potencialin e tyre zhvillimor, duke kontribuar kështu në fuqizimin e kapitalit njrëzor dhe prosperitetin ekonomik.
Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush, prindër, kujdestarë ligjor dhe edukatore në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte shtëpie apo në institucione parashkollore. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të kreativitetit.
Po ashtu kjo platformë përmban tema mujore, këshilla dhe fakte, dhe video të ndryshme e materiale që flasin për zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme.

Lexo më shumë

Misioni

Vitet e fëmijërisë së hershme janë themelore për zhvillimin e fëmijeve dhe janë ato që ua formësojnë trajektorën e jetës. Ështe kjo periudhë kritike një periudhë e artë për të investuar në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve dhe përt të mbështetur ata të arrijnë potencialin e tyre zhvillimor, duke kontribuar kështu në fuqizimin e kapitalit njrëzor dhe prosperitetin ekonomik.
Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush, prindër, kujdestarë ligjor dhe edukatore në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte shtëpie apo në institucione parashkollore. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të kreativitetit.
Po ashtu kjo platformë përmban tema mujore, këshilla dhe fakte, dhe video të ndryshme e materiale që flasin për zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme.

Lexo më shumë

Dokumente

Materiale mbështetëse

Materiale mbështetëse

Materiale mbështetëse

Manuali i përdorimit

Manuali i përdorimit

Informata për COVID-19

Informata për COVID-19

Statistika

0+

Vizita

0+

Edukatorë të trajnuar

0+

Raporte digjitale

0+

Aktivitete te realizuara

Këshilla dhe fakte

Dëshmitë tona

Çfarë thonë prindërit

Paraqitja në hartë e institucioneve parashkollore

 

Kosova ka gjithsej 36 institucione parshkollore. Në hartë mund të gjeni adresat e sakta të institucioneve dhe udhëzimet për secilën prej tyre.