Valjamo se/puzimo kao po jajima

Kutija za jaja su vrlo dobra prilika za stimulisanje senzorne stimulacije. Oni su takođe mekani i ne štete bebi. Imajte na umu: deca nisu od stakla ?. Skinite bebi čarape danas i pustite je da bosa pokušava samostalno da puzi ili da prošeta preko kutije za jaja. Dajte joj ruku ako joj treba pomoć, ali neka se uglavnom sama pomeri, sama prođe preko nje. Ako je dete malo, pokušajte ga postaviti na kutiju za jaja. Ne brinite, kutija će igrati ulogu bebinog masažera leđa … mekane su i beba će pokušati da se okreće ili naginje sa jedne na drugu stranu. Ionako ostajete blizu njega / nje, ali pomažete samo kada to smatrate potrebnim. Trud i umor su veoma dobar podsticaj za razvoj deteta.