Slikamo prstima

Materijali i sredstva: beli papir, karton, tempere ili vodene boje

Organizacija aktivnosti: Za ovu igru postavite papir ili karton na sto. Takože, deci dajte tempere ili vodene boje i podstaknite ih da umoće prste u boje i da slikaju sve što žele koristeći boje koje vole. Dok deca slikaju, pitajte ih sve vreme šta slikaju, da li im treba pomoć, koje boje koriste, i dr.

Sugestija:

Pohvalite dete za sliku koju radi.