Parmaklarımızla resim yapıyoruz

Malzemeler ve araçlar: beyaz kağıt, karton, tempera veya sulu boya

Aktivitenin organizasyonu: Bu oyun için kağıtları veya kartonları masanın üzerine yerleştirin. Ayrıca, çocuklara tempera veya sulu boyalar verin ve parmaklarını renklere daldırmaya ve sevdikleri renkleri kullanarak istedikleri her şeyi boyamaya teşvik edin. Çocuklar resim yaparken, onlara ne boyadıklarını,yardıma ihtiyaçları var mı, hangi renkleri kullandıklarını sorduğunuzdan emin olun

Öneri:

Çocuğu yaptığı resim için övün.