Sam radim

Odvijanje aktivnosti: Deca najbolje uče kada su i sama uključena u različita iskustva. Kada uključujete decu u razne poslove prilagođene uzrastu, ponudite detetu:

  • – mogućnosti za istraživanje, npr. prilikom sadnje ili zalivanja cveća, nudite mogućnosti za igru sa zemljom, vodom itd.
  • – nudite slobodu u granicama, npr. postavite ograničenja na ono što i šta dete ne može da radi – može da se igra zemljom, ali da je ne baca.
  • – posmatrajte svoje dete, tokom zajedničkog rada stvara se vrlo dobra prilika da dete posmatrate, da razumete šta može, u čemu ima poteškoće, šta voli itd. Na osnovu ovoga možete planirati aktivnosti za razvoj novih veština ili jačanje postojećih itd.
  • – stvorite mogućnosti da dete uspešno završi posao, npr. korišćenje alata, veličine, visine, težine pogodnih za dete. Ako ćete zalivati cveće, koristite perforiranu posudu i stavite samo onoliko vode koliko je potrebno biljci.

Danas možete naterati dete da stavi štipaljke na odeću koju okačite da se osuši. Kroz ovu aktivnost dete će vežbati male mišiće šake. Takođe možete zatražiti od deteta pomoć za sortiranje odeće po kategorijama ili bojama npr. čarape na jednom mestu, bluze na drugom mestu itd.