Sakrij porodicu– igra prstima

link:  Muzika i pokreti za pesmu

Pokažite detetu kako da sakrije ruke iza leđa (pesnicama).

Naučite dete ovu pesmu odgovarajućim pokretima. (Prvo sakrijte šake iza leđa. Tokom pevanja izvucite ruke i pomerajte odgovarajuće prste pokretima kao da dva prsta obe ruke razgovaraju jedni sa drugima).

Gde je tata, gde je tata?

Evo me (stavi ruku napred i ispruži palac)

Evo me (ponovite sa drugom rukom)

Kako si danas draga?

Ok hvala.

Zbogom (saberite palac u pesnicu i sakrijte se iza leđa)

Zbogom (uradite isto sa drugom rukom)

Nastavite sa ostalim prstima

Gde je majka? (kažiprst)

Gde je brat? (srednji prst)

Gde je sestra? (domali prst)

Gde je beba? (Mali prst)

Gde je porodica (svi prsti)