Radujemo se prirodi i zemlji

Odvijanje aktivnosti: Danas je dan zemlje. Proslavite ga tako što ćete se pripremiti da se lepo i što praktičnije  obučete za izlazak u  prirodu i uživanje u prirodi zemlje. Današnji piknik pripremljen sa domaćom hranom, uz zabavne igre je najbolja aktivnost. Razgovarajte sa detetom o zemlji i njenim prednostima i kako treba da se brinemo o njoj.