Prolećno skakanje

Materijali i pribor: kreda i obojeni papir.

Odvijanje aktivnosti: Aktivnost se može odvijati u spoljnom okruženju crtanjem nekoliko oblika cveća u kojima se stavljaju razna slova kako bi, kada deca skaču preko njih, navela jedan predmet gde se to slovo nalazi. Nije neophodno da dete precizno pronađe slovo, dovoljno je da imenuje jedan predmet. Dete počinje da razvije razumevanje slova, ali u ovom uzrastu je normalno da greši.

U međuvremenu se ova aktivnost može realizovati i na jednom velikom kartonu gde se stavlja cveće u različitim bojama koje imaju brojeve ili slova. Koristi se kocka koju dete baca i, u zavisnosti od broja, gleda cveće i skače preko nje.