Prolećna kiša

Materijali i pribor: pamuk, lepak, plastični tanjir, a ako nemate može karton isečen u polu krugu, beli lepljivi papir i plava boja.

Odvijanje aktivnosti: Proleće je doba kada pada dosta kiše. Danas ćete razgovarati sa vašim detetom o kiši, zašto nam je potrebna, dakle koje su njene koristi. Najpre pitajte dete šta zna, a zatim mu pomozite sa novim informacijama o koristima kiše za biljke, reke ili jezera, kao i kako utiče na vreme u jednoj zemlji. Da biste mu olakšali razumevanje, možete koristiti video snimke sa interneta. Međutim, dete će danas zajedno sa vama napraviti jedan projekat koji pokazuje kako kiša pada. Prvo, isecite plastični tanjir na pola, a ako nemate plastični tanjir isecite karton polukružno. U ovom delu tražite od deteta da zalepi pamuk imitirajući na taj način oblake. Koristite konac ili nacrtajte linije koje imitiraju pljusak kiše. A za kapi kiše obojite četiri ili više kapi plavom bojom i tražite od deteta da vam pomogne da farbate ali i da ih isečete makazama. Nakon što ste ih isekli, stavite ih kao na priloženoj slici. Možete malo staviti da biste imitirali zemlju na kojoj pada kiša.

Na kraju ove aktivnosti, pitajte dete čega se seća od koristi koje ima kiša.