Proleće u flaši

Danas vam je potrebna mala plastična bočica, ili čak torba koja se prilično dobro zatvara. U nju stavite cveće različitih boja i lišća ili zelenih stabljika i napunite vodom. Dobro zatvorite i dajte detetu. Podstaknite ga da trese, baca, rotira itd, itd. I zajedno gledajte šta se dešava sa cvećem u boci. Razgovarajte sa detetom tokom igre, jednostavnim i jasnim rečima.