Pritisnemo sunđer

U ovom uzrastu, sve stvari koje se nalaze u kući mogu da budu igračke za decu, dovoljno je da budu čiste i bezbedne.

Današnja igra je igra koja se najviše sviđa deci, jer veoma vole da stave ruke u vodi i da se igraju sunđerom.

Potreban vam je lavor ili jedna široka posuda sa mlakom vodom, jedan sunđer [me madhësi të një sfungjeri me të cilin i lajmë enët], i veoma malo deterdženta za pranje sudova.

Zavite rukave detetu i dozvolite mu da se igra vodom i sunđerom…

Detetu možete dati jednu posudu ili još jedan prazan lovor i da mu sami demonstrirate kako   da prenese vodu sunđerom sa jedne posude na drugu. Zatim i dete može da uradi istu radnju.

Malo kasnije stavite 2-3 kapi deterdženta za pranje sudova u vodi, a kada se pojavi pena u vodi videćete smeh i izraze zadovoljstva na licima dece dok se igraju penom. Igra traje oko 15-20 minuta. Zatim zajedno sa detetom očistite mesto gde ste igrali.

Kao alternativu možete koristiti i posudu sa pirinčem, makaronima, kukuruzom, smrznutim graškom itd. [ali tokom celog vremena trajanja igre morate ostati sa detetom da biste bili sigurni da neće neke od ovih stvari staviti u usta] a dete zatim [por gjatë gjithë kohës së lojës ju duhet të qëndroni me fëmijën për t’u siguruar që ai/ajo nuk e fut ndonjërën prej këtyre gjërave në gojë]  može staviti ruke u posudu, premesti igračke sa jedne posude u drugu itd.

Detetu možete dati još jednu posudu sa štipaljkama i on/ona će ih staviti u bočnim delovima posude.