Preskaćemo prepreke poput atletičara

Spoljno okruženje u dvorištu ili u parku pretvorite u mesto sa raznim preprekama,  koje možete sami stvoriti kao na slici pomoću alata koji već imate u vašim porodicama.

Možete stvoriti stazu na kojoj su raspoređene ove prepreke.

Zatražite od deteta da pokuša da preskoći sve postavljene prepreke i da završi stazu. Ohrabrite ga kad ne uspe i  čestitajte mu kad uspe da preskoći ove prepreke.

Međutim, glavna svrha igre je zabava.

Vi možete  čak i da se takmičite ko će prvi preskočiti prvu stazu tako što ćete uspešno preći sve prepreke.