Pikturine payneya

Te sine kay nikyona beraber e qhavoreya , manglape tumenge yek ferqa thay yek taftay pani .

Mekeni e qhavore ne pikturinel ano plake vay ano drom e stanesko, vay ano boro (siguringyoveni kay o qhavoro te ovel sigurimo)[sigurohuni që fëmija është i/e sigurtë].

Tumen shay te lepatinen yek lil ani myshema a ini te pasharen e qhavoreske nesave payneske kolorya.

Te sine kay na situmen planifikipe te ikloven ani natura adive, odoyaver iraneni e mes muyal mez e bukyaki vash o qhavoro vay yek yaver mez thay yek beshlin thay phanenola e dikhipaske kesa (sar si ano tasfiri) [sikur në foto]. Pashareni e qhavoreske nesave kolorya ov/oy sit e kerel e piktura olaki/oleski.