Pikturina o deryav

Adive ka manglope tumenge yek marker vay qireqi parno thay yek plastikaki shisha vash xhamengo spreyi (shay te pherenola payneya)[mund ta mbushni me ujë]. Yaver mangipe si kay o qhavoro te ovel pernango.

Ikloveni beraber ano boro vay ano parko. E shkima vay markerri a ini rovlika kay (te sine kay ano parko o buvlipe si phuvya)[nëse në park sipërfaqja është me dhe] mothaveni e qhavoreske kay beraber sit e piktorinen o detharin, sar si ano tasfir. Pikturineni ini e forma yek maqoske vay e breshkake ivi topka, bara vay ini sasavo …. So mangla o qhavoro te kerel. May pale deni e qhavoreske e shisha plastikaki kote ove /oy kerla sterpike manglape te sapakarel payneya o detharin thay o maqe. Te sine kay si tato vreme, sigurineni e qhavore te ovelole yek sadik ano shero, yaveripeya mekenole te kerel akava khelipe ji kana qhingyola. Numay puqenolen ano mashkarvakti so sterpikinla payneya vash o yaverune sheya.