Oblici od delova tela

Materijali i alati: uže bilo koje vrste.

Odvijanje aktivnosti: Užetom za preskakanje ili bilo kojim drugim užetom napravite jednostavan oblik na podu.

Zajedno vi i vaše dete pokušavate da kopirate oblik svojim telima.

Dobri oblici za isprobavanje su pravougaonici, krugovi, ravne linije,

trouglovi i zakrivljene ili nazubljene linije. Ako su tu drugi članovi porodice ili druga deca danas, možda ćete moći da pravite složenije oblike, poput slova ili Životinje.