Nilayesko buketi

Bez obzira na vreme, obucite decu u odgovarajuću odeću kako bi se mogla udobno igrati i kretati se i idite zajedno u gradski park, dvorište ili selo….

Dozvolite detetu da trči, skače i igra se u parku samo ili pak sa drugom decom.

Zatim ga zamolite da sakuplja cveće u okruženju u kome se nalazi (u parku, u dvorištu itd.).

Kada se vratite kući, zatražite da postavi cveće u obliku buketa.

Možete ponuditi karton sa rupama u različitim oblicima,  a dete će u te rupe postaviti cvetne stabljike.

Možete da ponudite i papir ili karton sa nekoliko niti konaca postavljenim vodoravno, a dete treba da pokuša da ubaci cveće kroz razmake između konaca.

Ako imate korpu sa rupama, dete može pokušati  da stavi cvetne stabljike kroz ove rupe i buket će izgledati veoma lepo.

Dete takođe može sakupiti malo ravnog kamenja i postaviti cveće kao kosu ili kao bradu na ovo kamenje.

Čestitajte detetu na njegovom naporu kojeg ulaže.