Nalazimo cveće

Ako danas ne možete izaći, ovu igru možete igrati kod kuće. Zapamtite:  kuća koja ima dete je lepa kada je u njoj nered.

Postavite raštrkano cveće po sobi ili okolini u kojoj dete sedi. Ohrabrite dete da ga pronađe i uzme. Kada beba ima manje od šest meseci, stavite je pored sebe i podstaknite je da se okreće s jedne na drugu stranu kako bi ga pokupila. Za malo stariju decu podstaknite puženje, šetnju iza predmeta ili hodanje u različitim  pravcima da bbiste brali cveće.