Mnogo toga sa lišćem

Dozvolite detetu da se sam oblači i izlazite zajedno u prirodi. Nakon što bude završio sa igranjem, tražite od deteta da sakupi lišće u raznim oblicima i bojama,  i nekoliko štapića.

U kući/stanu stavite na stolu ili na podu sakupljeno lišće, štapiće, konac, bele listiće, listiće sa raznim figurama, malo plastelina itd.

Na početku, tražite od deteta da napravi ogrlicu sa lišćem. Neka koristi štap kao iglu i neka stavi lišće u konac kako zna i ume. U ovoj igri nije važno kako je lišće postavljeno, dovoljno je da se njima napravi ogrlica.

Zatim pokažite detetu razne slike i podstaknite ga da stavi ili zalepi lišće kako ono misli da treba ili kako zamišlja. Kažite mu da može i da seče ili pokida oblike lišća kako želi.

Pohvalite ga na angažovanju i na poslu koji radi ili na onome što pravi.

Stavite radove deteta na vidljivom mestu u dnevnoj sobi.