Me sim cukapiko

Mangle matrialya;: Paketi, qaqkalice, lepako, thay nesave tulumbe.

Qhavore vakerna vash o qukapiko, sar vazdela poro kher ano kasht odote kote decisingyna o qhavore vash te oven garavde. Zoralo kaqepi thay but qhindo vastinela vash te posavel o kasht thay sile janipe vash sigutno thay saktyuno vash te vazdel o kher korkoro sar sile mangipe.

Tekera shaipe e qhavorenca ke kriirina yek kaqepi sar o qukapiko thay te kenaqingyola yeke khelipeya beraber olenca.

Startipeya thoveni nesave pishotya phudime ani phuv vay lepatime ano duvari thay may pale, beraber e qhavoreya, kotar yek paketi formirinen kaqepi e qukapikosko sar si ano tasfiri.

Vash te kerol may posavdo, ano akava kaqepi thova yek qaqkalica e lapakoa thay thova shuka. Kay o kaqepi te beshel ano muy e qhavorengo, odova shay te phana ekathaveya vay kunduryengo konopi, sar si ano tasfiri.

Khelipe startinla ano mothavipe e qhavoreske kay o pishot manglape te phayarel yumay e ashutipeya kotar o kaqepi, bizo vastipe e vastyengo vash te astarel o pishoti.

Sakova tentipe vash te posavel o pishot si te ovel hasabasko thay shukarno.