Ma takyov

Materiali thay sheya: Yek paketi e kobaripeya 50 cm x 50 cm, markeri vay hrami thay yek zari .

Evolviripe e aktivitetesko :Startipeya shay te gatisaren o zari. Vash akava manglape kriripe yeke kubesko e paketeya kola decisinena markereya o gendya ano sakova qham e kubeski. Mekeni e qhavore shay te hraminel o gendya korkoro, kote phiravena o thavdya kola tumen decisinenna anglovakteya. Palo gatisaripe e kubesko, startineni beraber e qhavoreya te kririnen e umal e khelipaski ano paketi. Diklaren vash te decisinen nesave aqhavipya ano obyekti kola tumen gendinena kola si mahatne vash Kosovaki historia. Kana tumen vay o qhavoro manglape te aqhoven ,diskutineni e qhavoreya truyal e situacia (m.s. shay te decisinen e data vash tromalipe vash e Kosova, o dive e biumlavipasko thy.)

Palo agoripe e khelipesko shay te vazden e qhavore shay te dikhen dayek filmi vay te drabaren dayek situacia kova phangyola tumara historia. Qhavorenge si shuksripeya te mothaven mothavipe pederal e historia kova phangyola amare heroyenca. Pe agor, akava khelipe decisineni ano tumare ekspoziciye .