Ne ljuti se

Materijali i alati: Karton veličine 50 cm x 50 cm, marker ili olovka i kocka.

Odvijanje aktivnosti:Prvo možete pripremiti kocku. Za to treba da napravite kartonsku kocku na koju markerom treba da označavate brojeve na svakoj strani kocke. Dozvolite detetu da samo napiše brojeve, prateći tačke koje ste unapred postavili. Nakon što napravite kocku, zajedno sa detetom započnite sa stvaranjem igrališta na kartonu. Starajte se da postavite neke zabrane na predmete za koje mislite da su važni za istoriju Kosova. Kada vi ili vaše dete trebate da se zaustavite, razgovarajte sa detetom o događajima (npr. možete postaviti datum oslobođenja Kosova, datum nezavisnosti itd.).

Nakon završetka igre možete podstaknuti dete gledajući neki film ili čitajući neki događaj koji je vezan za našu istoriju. Deca vole priče o istorijama vezanim za naše junake. Na kraju, ovu igru smestite u ugao vaše izložbe.