Ljudi se razlikuju

Materijali i alati: plastelin ili testo, testenine, pasulj, perle, pirinač itd.

Odvijanje aktivnosti: Izrada lica ljudi od plastelina ili testa zabavna je aktivnost za dete, a istovremeno će preneti poruku o tome kako su svi ljudi različiti i koliko je važno prihvatiti ljude onakvima kakvi jesu.

Prvo izradite testo, možete da ga podelite i dodate kakao – to pokazuje da ljudi mogu imati različite boje kože. Možete raditi istu aktivnost sa plastelinom koristeći njegove različite boje.

Na papiru možete nacrtati neke krugove u obliku ljudske glave. Ponudite detetu testo ili plastelin i druge materijale kao što su pasulj, testenina, perle itd. Koristeći testo i drugi materijal formirajte različita lica. Razgovarajte o tome kako su sva lica različita, ali sva su to lica i kako su ljudi / deca različita. Iako su različiti, prema svim ljudima treba postupati s poštovanjem i ljubavlju.