Leteći balon

Materijali i alati:balon, konopac, traka.

Odvijanje aktivnosti: Svakodnevno igranje na otvorenom, bez obzira na vreme, neophodno je za decu svih uzrasta. Mala deca treba da provode vreme napolju da bi savladala veštine koje razvijaju kao što su hodanje, trčanje, penjanje, skakanje itd.

Danas razvijte vrlo jednostavnu igru koja će vašem detetu doneti puno zabave. Naduvajte balon, a zatim pomoću konopca vezujte jedan kraj užeta za balon, dok drugi kraj dajte detetu da ga drži u ruci. Pokažite detetu kako balon leti u vazduhu dok trči zajedno s njim. Na balon možete da prikačite neku papirnatu nit ili traku kako bi izgledao kao „leteći balon“.