Shporta me gjethe

Materijali i sredstva: korpa ili kutija, lišće, lepak, papir, i dr.

Organizacija aktivnosti:  Aktivnost se preporučuje da se odgra  vani, i ako pada kiša. Dopustoite detetu da pokuša dase obuče i zajedno izađite u prirodu, u park ili u dvorište. Dozvolite mu da se igra sa lišćem, štapovima i drugim bezbednim materijalima koje nađe u parku ili u dvorištu. Kasnije, tražite od deteta da prikupi različito lišće i da ih stavi u korpu ili kutiju. Posavetujte ga da se potrudi da ne pokida lišće. Kad se vratite kući, neka isprazni lišće na sto ili na pod i zatim pitajte dete šta želi da radi sa njim. Možete da stavite papir, novine ili list starog časopisa na prozor ili na zid i dete da se trudi da svoje člišće tu zalepi. Moćete da ohrabrite dete da gnječi  lišće rukama i da vam kaže kakv mu je osećaj na rukama. Kad završite sa igrom, dete se angažuje da očisti mesto gde se igralo.