Klasifikujemo materijal u prirodi

Materijali i alati: kontejner ili torba, materijali za prirodu, papir i olovka.

Odvijanje aktivnosti: Sprovedite današnju aktivnost u prirodi, gde zajedno sa detetom izlazite i istražujte materijal koji možete pronaći u prirodi. Ponesite sa sobom posudu i sakupljajte različite stvari: kamenje, travu, lišće, grančice, cveće … Neka dete oseti materijal u rukama i razgovara o tome kako se oseća. Na primer, kamen je tvrd, hrapav, a zatim potražite glatki kamen … meku, lomljivu travu ili cvet itd.

Zatim sedite na travi ili odgovarajućem mestu i klasifikujte predmete koje ste sakupili. Stavite jake stvari u grupu, smeđe ili zelene u grupu ili podelite kamenje, lišće, cveće, grančice u grupe. Postavite predmete jedan po jedan u određenu grupu tako što ćete dete pitati gde misli da treba staviti svaki materijal.

Aktivnost sortiranja možete obavljati čak i kada se  vratite unutra, crtajući nekoliko kvadrata na belom papiru i grupišući materijal po obliku, boji ili osećaju.