Kako da čuvamo vodu

Potreban materijal: Za ovu aktivnost roditelji treba da rade zajedno sa decom na malom projektu kako bi preneli poruku očuvanja vode. Zbog toga će sami odabrati koji je materijal koji im pomaže da to ostvare.

Ovaj projekat može biti u obliku postera, eksperimenta ili u obliku kratkog video snimka u kome deca prenose poruku o očuvanju vode i zabrani njene zloupotrebe.