Tajna poruka

Materijal: male plastične flaše, papir, olovka i velika kofa sa vodom.

Za današnju aktivnost treba da sakupite nekoliko malih flaša vode u koje ćete staviti poruku za dete. Svaka flaša sadrži deo poruke, tako da roditelj u flašu može staviti jedno slovo, sliku, broj, crtež, određenu boju ili bilo koji znak koji će detetu pomoći da pogodi o čemu se radi. Flaše se bacaju u vodu i dete ih mora uzimati jednu po jednu dok ne sazna o čemu se radi Obično se može odabrati predmet koji se nalazi u dnevnoj sobi ili u dečijoj sobi. To takođe može biti nešto što dete jako želi.

Ovu aktivnost možete odvijati i velikim slovima. Dete uzima flaše jednu po jednu i slaže slova na podu. Dakle, dete uz vašu pomoć treba da otkrije o čemu se radi. Treba da pomognete detetu da slaže slova izgovaranjem reči i da on/ona pogodi gde je mesto slovu koju je pronašlo. U ovom uzrastu nije potrebno da dete zna slova, stoga mu treba pomoći u formulisanju reč.

Ova aktivnost u velikoj meri pomaže detetu da razvije sposobnost razumevanja slova i reči uključenih u igru.