Suyu nasılkoruyalım

Gereken malzemeler: Bu aktivite için, ebeveynlerin çocukla su tasarrufu mesajını iletmek için küçük bir proje üzerinde çalışması gerekecektir. Bunun için, onu gerçekleştirmelerine yardımcı olacak malzemeleri kendileri seçeceklerdir. Bu proje bir poster, bir deney şeklinde olabileceği gibi çocukların su tasarrufu ve suistimalinin yasaklanması hakkında bir mesaj ilettikleri kısa bir video şeklinde de olabilir.

.