Joga za mene

Odvijanje aktivnosti: okret je život i deca imaju puno energije da potroše. Danas povucite neke poteze zajedno kao na slici. Obezbedite obrazac kretanja i strpljivo  sačekajte da vas dete oponaša. Krećite se polako, kao i dišite, i vaša beba će vas pratiti kroz ove pokrete. Ako je dete mlađe, napravite laganu masažu tela okretanjem ruku, preklapanjem nogu itd.

Prve godine života idealni su periodi za stvaranje navika za dobar i zdrav životni stil.