Izgradi kuću

Materijali i pribor: građevinski blokovi, papir i olovka.
Odvijanje aktivnosti: Zalepite veliki papir ili karton na sto i pomoću blokova nacrtajte oblik kuće. Crtajte na takav način da se blokovi uklapaju u linije koje ste napravili. Postavite blokove na bočnu ili gornju stranu papira tako da dete može da ih uhvati sleva nadesno (uvežbajte koncept koji će vam trebati kada započnete pisanje).
Pozovite dete da iscrtane prostore popuni blokovima. Razgovarajte na kraju čiji je oblik (kuće) i razgovarajte o tome kako u selima ima mnogo kuća, dok u gradovima ima mnogo stanova i kuća.
Ako želite da dodate koncept prepoznavanja boja, možete nacrtati kuću u bojama poput onih koje imate u blokovima i uputiti dete da postavi blokove prema boji. Na primer, Crveni blokovi u crvenom crtežu.
Ako nemate blokove, možete se igrati sa bilo kojim drugim predmetima koje imate kod kuće. Na primer, možete koristiti male kašike. Nacrtajte oblik kuće tako što ćete napraviti trag kašike, a zatim dete pomoću kašika popunjava prostore i oblikuje kuću.