Hranimo životinje

To je jedna od omiljenih igara dece. Navedite njegove igračke i za svaku ponudite tanjir i kašiku. To je dovoljno za njega / nju da oponaša svakodnevne  životne situacije Budite blizu njega i zadirkujte ga pitanjima kako biste podstakli obogaćivanje rečnika. Samo jasno pitajte i pustite ga da pokuša da vam odgovori.