Hodamo bosi

Odvijanje aktivnosti: Senzorna stimulacija je veoma važna za dete u prvim godinama života.

Bez obzira na uzrast deteta, u parove stavite komade različitih materijala: komad pamučnog materijala; komad vunenog materijala, komad papira, komad plastične vrećice, vrećica s flomasterima  [čvrsto zatvorite torbu]; komad/predmet sa hladnim, [mbylleni qesen fort]tvrdim materijalom itd. Koristite materijal koji imate kod kuće. Zatim skinite bebi čarape i dozvolite mu da sama čuči, kotrlja se, hoda držeći ili hodajući po svim komadima materijala, stimulišući ga da ih oseća. Pratite detetove akcije rečima: oh kako je mekano … je li hladno … ..da li ti štipa stopalo ??? I dr…

igru možete igrati čak i ako imate vrećicu sa mehurićima … Dopustite detetu da hoda po njoj i sluša pucanje mehurića. U svim slučajevima su zabava i senzorna stimulacija deteta sigurni.