Farma jednog puža

Materijali i alati: prazna plastična boca i, trava ili kupus, puž.

Odvijanje aktivnosti: Napravite farmu puževa u plastičnoj boci. Prvo otvorite pravougaoni deo boce (na takav način da vrata padnu kada bočica leži). Stavite sloj zemlje u bocu.

Izađite sa bebom i potražite puža tražeći vlažna mesta u blizini biljaka. Uzmite puža i stavite ga u pripremljenu bocu i stavite hranu poput kupusa ili trave. Otvoreni deo bočice zatvorite lepkom praveći rupe u lepku za prodiranje vazduha. Držite puža nekoliko dana da ga beba posmatra i neguje, a zatim ga pustite u prirodu.