Boje mikroba

Materijali: papir, cevi, vodene boje

Nakon što razgovarate sa detetom o tome šta su klice i kako se šire, možete da se bavite ovom umetničkom aktivnošću kako biste detetu pomogli da prepozna i imenuje boje.

Stavite tačke vodenih boja na beli papir i zamolite dete da duva mlaznicom preko boje Boja će se raspršiti i poprimiti neuredan oblik. Crnom bojom ili markerom možete nacrtati oči tako da tačke u boji izgledaju kao klice Pogledajte video ovde.